שינוי יעוד שטח מבנים חקלאיים לאיזור תעשיה

תוכנית עח/ 88

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח מבנים חקלאיים לאיזור תעשיה
מספר: עח/ 88
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח מבנים חקלאיים לאיזור תעשיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמעברות

תיאור המיקום:
ישוב: מעברות
בי"חר לתרופות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8091חלק11, 13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/11/1966תאריך פרסום: 10/11/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1316. שנה עברית: התשכז .
קבלת תכנית01/11/1965