שינוי יעוד שטח מבניני ציבור למגורים ג,שינוי יעוד שטח מבניני ציבור לחניה ציבורי

תוכנית הצ/ 1362/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח מבניני ציבור למגורים ג,שינוי יעוד שטח מבניני ציבור לחניה ציבורי
מספר: הצ/ 1362/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד שטח מבניני ציבור למגורים ג.
2. שינוי יעוד שטח מבניני ציבור לחניה ציבורית.
3. שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים ג ולהיפך.
4. התווית דרך חדשה
.5 . חלוקה למגרשי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק3, 9-10, 22
7869חלק11, 32-33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/1985תאריך פרסום: 02/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3207. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות03/05/1984תאריך פרסום: 03/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3051. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית02/05/1984