שינוי יעוד שטח מגורים א' לשטח מגורים לבעלי מקצוע-מושב היוגב

תוכנית ג/ 15739

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד שטח מגורים א' לשטח מגורים לבעלי מקצוע-מושב היוגב
מספר: ג/ 15739
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי יעוד שטח מגורים בחלקות א' למגורים לבעלי מקצוע ותושבים ע"י פיצול נחלה

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת תכליות ושימושים מותרים לייעדי הקרקע בתוכנית מש"צ 8 ותוכנית ג/ 12140.
קביעת הוראות בניה: שטח מבנים, גובההם, מרווחי בניה, צפיפות
קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדר'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהיוגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11466חלק100
11486חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12140מושב היוגב - הוראות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 234. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים07/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2007. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית30/05/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 870. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/11/2005
קבלת תכנית06/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700930/05/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים70331/12/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200600626/04/2006