שינוי יעוד שטח מגורים ומשקי עזר לשטח מגורים בנחלות.

תוכנית שד/ 119/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד שטח מגורים ומשקי עזר לשטח מגורים בנחלות.
מספר: שד/ 119/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד שטח מגורים ומשקי עזר לשטח מגורים בנחלות.
2. שינוי קווי בנין צדדי נקודתי מ- 4.00 מ' ל- 3.00 מ' למבנה מגורים מס' 2.
3. קביעת הוראות להוצאת היתר בניה ולהריסת מבנים ללא היתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןשדה ורבורג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7676חלק52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 104שדשינוי
תוכניתשד/ 119/ 3לשנות חלוקת השטחים הקיימים ע"י אחוד חלקות וחלוקתם מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 838. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים31/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית30/06/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
פרסום להפקדה בעיתונים21/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות20/03/2008תאריך פרסום: 20/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5787. עמוד: 2444. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה21/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2005
קבלת תכנית20/04/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה