שינוי יעוד שטח מחקלאי למגורים, עוספיה

תוכנית עד/ 257/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד שטח מחקלאי למגורים, עוספיה
מספר: עד/ 257/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור מגורים א' ודרך, וקביעת הוראות הבניה.
- חלוקה למגרשים בהסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהרכס הכרמלדאלית אל-כרמלדאלית אל-כרמל

תיאור המיקום:
עוספיא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17132חלק4, 9, 19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 604תכנית מתאר עוספיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 573. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים27/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/10/2006
החלטה בדיון באישור תכנית10/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1592.
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2006.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/2005
החלטה בדיון בוולק"ח04/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/01/2005
קבלת תכנית27/05/2004