שינוי יעוד שטח ממגורים לשטח ציבורי פתוח שינויים בהתוית הדרכים, קביעת והסדרת

תוכנית מל/ מק/ גבמ/ 65/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד שטח ממגורים לשטח ציבורי פתוח שינויים בהתוית הדרכים, קביעת והסדרת
מספר: מל/ מק/ גבמ/ 65/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לשטח ציבורי פתוח
קביעת הוראות בניה המסדירות את מגורי האדם והשטחים
ציבוריים.
קביעת הנחיות לפיתוח התשתית בנוגע לביוב, ניקוז,
מים וחשמל.
הסדרת מגרשים וגבולותיהם למבנים קיימים ומתוכננים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילבר יוחאי

תיאור המיקום:
ישוב: בר יוחאי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13679חלק3