שינוי יעוד שטח משטח לבית קברות מוצע לשטח לאזור מגורים 5 מיוחד שכונת א-שייח

תוכנית 6804

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח משטח לבית קברות מוצע לשטח לאזור מגורים 5 מיוחד שכונת א-שייח
מספר: 6804
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח משטח לבית קברות מוצע לשטח לאזור מגורים 5 מיוחד, לדרך ולשביל ציבורי להולכי רגל.
ב. התויית דרך חדשה והתויית מעברים ציבוריים להולכי רגל.
ג. קביעת שטחי בניה מירביים, מספר קומות מירבי וקווי בנין מירביים בכל אחד מהמגרשים לבניה.
ד. קביעת מס' יח"ד מירבי בשטח התכנית ל- 41 יח"ד.
ה. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
ו. קביעת הוראות בגין שטח עם זיקת הנאה לציבור.
ז. קביעת חלוקה למגרשים לבניה ולפיתוח בשטח.
ח. קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםא שייאח

תיאור המיקום:
שכונת א-שייח.
שטח לא מוסדר ממזרח לרח' ואדי עבדאללה.
שטח בין קואורדינטות אורך 223/800 - 223/650
שטח בין קואורדינטות רוחב 631/500 - 631/300
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעמ/ 9תכנית מתאר לעיר העתיקה וסביבתה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה10/07/2011
החלטה בדיון באישור תכנית07/10/2010
פרסום תכנית לדחייה ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3026. שנה עברית: התשסז .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים21/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט15/04/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות23/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1587.
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/03/2000
קבלת תכנית21/02/2000