שינוי יעוד שטח מ''תעשיה ומלאכה'' ל-''תעשיה מלאכה ומסחר''

תוכנית 2/ 02/ 101/ 120

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח מ''תעשיה ומלאכה'' ל-''תעשיה מלאכה ומסחר''
מספר: 2/ 02/ 101/ 120
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת נקודתית לשינוי יעוד מ''תעשיה ומלאכה'' ל- '''תעשיה מלאכה ומסחר''.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד טשח, שינוי מהותי בשימוש בקרקע.
הסדרת זכויות בניה + איחוד חלקות ומגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40029חלק17-1953, 69-70
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/10/2010
קבלת תכנית16/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011