שינוי יעוד שטח צבורי לאזור תעשיה - הר טוב.

תוכנית מי/ 350/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח צבורי לאזור תעשיה - הר טוב.
מספר: מי/ 350/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי

תיאור המיקום:
ישוב:
הר טוב

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/09/1987
קבלת תכנית01/03/1987