שינוי יעוד שטח - מסילת ציון.

תוכנית מי/ 482

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח - מסילת ציון.
מספר: מי/ 482
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמסלת ציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29647חלק10-11, 14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/08/1983תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1983. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1983. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1983. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/1983
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1983תאריך פרסום: 06/01/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2880. עמוד: 656. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון בהפקדה22/09/1981
קבלת תכנית08/03/1981