שינוי יעוד שטח - קבוץ צרעה.

תוכנית מי/ 245/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח - קבוץ צרעה.
מספר: מי/ 245/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצרעה

תיאור המיקום:
ישוב: צרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5185חלק4-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 245תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ צרעה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית12/03/1985
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1984תאריך פרסום: 26/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3141. עמוד: 884. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה29/04/1984
קבלת תכנית29/04/1984