שינוי יעוד שטח, הריסת בנין קיים ובניית חדש. רח' אבינדב 12, שכ' הבוכרים

תוכנית 10058

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח, הריסת בנין קיים ובניית חדש. רח' אבינדב 12, שכ' הבוכרים
מספר: 10058
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : הריסת מבנים ישני בני קומה אחת ובניית בנין מגורים חדש במקומם.
2. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 3 מיוחד לאזור מגורים מיוחד.
3. קביעת בינוי עבור בנין חדש בן 5 קומות מעל מפלס 0.00 + (קומה אחת מתחתיו) .
4. קביעת שטחי בניה מירביים בהיקף של 664.85 מ"ר מהם 431.76 שטחים עיקריים ו- 233.09 שטחי שירות.
5. שינוי קוי הבנין המאושרים וקביעת קווי בנין חדשים, לרבות קו בנין אפס תת קרקעי.
6. קביעת מספר יח"ד מירבי בשטח התכנית ל- 5 יחידות דיור.
7. הגדלת מספר הקומות המירבי מ- 3 ל- 5 מעל מפלס 0.00+ וקומה אחת מתחתיו.
8. קביעת שימושים עבור מגורים בלבד.
9. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
10. קביעת הוראות בדבר מבנים להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאבינדב

תיאור המיקום:
שכונת הבוכרים,
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה:
אורך :בין 220/950 לבין - 220/975
רוחב : בין 688/450 - 688/500
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30103חלק121
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3146קביעת בינוי לחלקות בשכונת הבוכרים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות08/11/2006תאריך פרסום: 08/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5593. עמוד: 448. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית09/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2065. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה11/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/06/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף28/10/2004
קבלת תכנית27/05/2004