שינוי יעוד שטחים לצורך הקמת בי"ס, כפר סלמה.

תוכנית ג/ 8877

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד שטחים לצורך הקמת בי"ס, כפר סלמה.
מספר: ג/ 8877
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד שטח משטח מגורים א' לשטח לבניני ציבור
ולדרך.
שינוי ייעוד שטח משביל להולכי רגל ומדרך לשטח לבניני
ציבור.
הרחבת דרך מאושרת בקטע משיק מצפון לתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה

תיאור המיקום:
ישוב: סלמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19259חלק44
19261חלק1, 3-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/1996תאריך פרסום: 21/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4429. עמוד: 4165. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים18/06/1996תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1996. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1996. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1996. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/05/1996
החלטה בדיון באישור תכנית15/04/1996
פרסום להפקדה ברשומות01/02/1996תאריך פרסום: 01/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4378. עמוד: 1553. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים03/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 03/01/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/12/1995
החלטה בדיון בהפקדה19/07/1995
קבלת תכנית02/07/1995