שינוי יעוד שכונת מקור חיים מאזור תעשיה לשכונת מגורים.

תוכנית 3045

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שכונת מקור חיים מאזור תעשיה לשכונת מגורים.
מספר: 3045
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
שכ' מקור חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30002חלק45168
30130חלק3-6, 8-12, 14, 16, 20-77, 80, 82-85, 87-90, 93, 96, 98-1027, 13, 15, 17, 78, 86
30131חלק3-910, 43
30140חלק1, 7, 39, 76
30141חלק11, 13, 31-51, 59-85, 102-103, 111, 113-151109
30142חלק2-25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2736איחוד מגרשים אזור התעשיה תלפיות.שינוי
תוכנית1718התווית מערכת דרכים צבוריות - תלפיות ומקור חיים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/09/1983תאריך פרסום: 01/09/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2956. עמוד: 2840. שנה עברית: התשמג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/07/1983
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/1983
פרסום להפקדה ברשומות01/07/1982תאריך פרסום: 01/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2831. עמוד: 2394. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/1982תאריך פרסום בעיתון: 03/06/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/05/1982
החלטה בדיון בהפקדה16/03/1982
קבלת תכנית16/03/1982
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית17/11/1981