שינוי יעוד של חלקות לבניני ציבור ושטח פרטי פתוח למגרשי מגורים שלא בנחלות ודר

תוכנית בר/ 104/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד של חלקות לבניני ציבור ושטח פרטי פתוח למגרשי מגורים שלא בנחלות ודר
מספר: בר/ 104/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד של חלקות לבניני ציבור ושטח פרטי פתוח
למגרשי מגורים שלא בנחלות ודרכי גישה אליהם.
ב. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם
לתשריט.
ג. קביעת מגרשים שלא בנחלות (שכון בנים).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמשגב דב

תיאור המיקום:
ישוב: משגב דב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4999כל הגוש
5005כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 05/03/1992.
פרסום לאישור ברשומות13/02/1992תאריך פרסום: 13/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3973. עמוד: 2056. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים12/01/1992תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1992.
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1991תאריך פרסום: 31/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3939. עמוד: 582. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה04/09/1991
קבלת תכנית10/03/1991