שינוי יעוד של שטח מסחרי שכונתי למגורים דו משפחתיים.

תוכנית שה/ 69/ 10/ 5504

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד של שטח מסחרי שכונתי למגורים דו משפחתיים.
מספר: שה/ 69/ 10/ 5504
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של שטח מסחרי שכונתי למגורים דו משפחתיים.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד של שטח מסחרי שכונתי למגורים.
שינוי קו בניין קדמי מ- 3.5 מ' ל- 5.0 מ'.
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
שכונה ה'.
צומת תמר/ הזית/ תאנה.
תמר 6 פינת הזית 2.

קואורדינטות 155075, 144675.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6860חלק48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1747. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים02/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/11/2008
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3333. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/05/2008
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/05/2007
קבלת תכנית19/10/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה