שינוי יעוד ש.פ.פ.

תוכנית 6/ מק/ 2013

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ש.פ.פ.
מספר: 6/ מק/ 2013
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש של שטחים בלא שינויים בסך השטח של כל ייעוד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבנגבה

תיאור המיקום:
קיבוץ נגבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2865חלק2-15, 18-19, 21, 23-26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 102/ 3קיבוץ נגבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/12/2001תאריך פרסום: 13/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5039. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה ברשומות09/12/1999תאריך פרסום: 09/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4831. שנה עברית: התשס .