שינוי יעוד - רח' העצמאות באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 101/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד - רח' העצמאות באר שבע
מספר: 5/ 02/ 101/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש כל מרכז העיר העתיקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38003חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות16/10/1975תאריך פרסום: 16/10/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2156. עמוד: 268. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית09/09/1973