שינוי יעוד -דיר חנא

תוכנית ג/ 1336

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד -דיר חנא
מספר: ג/ 1336
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוייעוד השטח מאיזור חקלאי לאיזור מגורים רגיל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19418חלק68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה20/03/1972
קבלת תכנית14/12/1970