שינוי יעוד, הקטנת קוי בנין, הסדרת חניה

תוכנית ממ/ 9106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד, הקטנת קוי בנין, הסדרת חניה
מספר: ממ/ 9106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. המרת 11 מ"ר משטח פרטי פתוח לאזור מגורים א'
וספוחם למגרש 354 .
2. הקטנת קו בנין חזיתי מ 5.0 מ' למצב קיים 4.6 מ'.
3. הקטנת קו בנין צדדי מ-3.0 מ' למצב קיים 1.5 מ'.
4. הסדרת חניה למגרש 359 בשטח פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיר

תיאור המיקום:
ישוב: כוכב יאיר
רחוב בית אל 30

מגרש 354

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8909חלק5-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/12/1998תאריך פרסום: 10/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4710. עמוד: 1207. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים19/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1998.
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1995תאריך פרסום: 30/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4354. עמוד: 638. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים24/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 24/11/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/11/1995
החלטה בדיון בהפקדה25/04/1995
קבלת תכנית31/01/1995