שינוי יעוד, מאזור חקלאי, מדרך מבוטלת ומאזור מגורים לשטח בריכת שחיה,

תוכנית בר/ 11/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד, מאזור חקלאי, מדרך מבוטלת ומאזור מגורים לשטח בריכת שחיה,
מספר: בר/ 11/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד, מאזור חקלאי, מדרך מבוטלת ומאזור מגורים לשטח בריכת שחיה, מאזור מגורים ומאזור חקלאי לשטח פרטי פתוח (גן בוטני), ביטול דרכים קיימות ויצירת חניונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
חפץ חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4309חלק1
4316חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/1971תאריך פרסום: 01/03/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1705. שנה עברית: התשלא .