שינוי יעודי קרקע משטח שירותים עירוניים לשטחים פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור

תוכנית ש/ 1377

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעודי קרקע משטח שירותים עירוניים לשטחים פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור
מספר: ש/ 1377
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למבנה ציבור משולב בשטח ציבורי פתוח ויעוד שטח למתקנים הנדסיים, ותכנון מפורט של השטחים.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד שטח משירותים עירוניים לשטח למתקנים הנדסיים ולשטח ציבורי משולב של מבנה ציבור ושטח פתוח.
- קביעת הוראות וזכויות בניה.
- הקטנת קווי בניה מדרך מס' 70 מ- 8.0 מ' ל- 5.0 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןפרדס חנה-כרכורפרדס חנה-כרכורהיוגב

תיאור המיקום:
שכונת קדמת פרדס חנה,
רחובות היוגב, סיני ומוריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10105חלק176, 255
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 53שינוי לתכנית המיתאר של פרדס חנה (ש / 1)שינוי
תוכניתש/ 1תכנית מיתאר פרדס חנהשינוי
תוכניתחפאג/ 253הרחבת בית הספר החקלאי פרדס - חנה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 243. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים28/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/07/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות13/04/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5571. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים14/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה11/02/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/01/2009
קבלת תכנית17/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה