שינוי יעודי קרקע

תוכנית גמ/ 530

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעודי קרקע
מספר: גמ/ 530
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבחן

תיאור המיקום:
ישוב: בחן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8639חלק15-17, 27
8640חלק9-14
9638חלק3-5, 7-8, 401-2, 6, 9-12, 30-32, 36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/1956תאריך פרסום: 09/02/1956. מס' ילקוט פרסומים: 462. עמוד: 530. שנה עברית: התשטז .
קבלת תכנית20/06/1955