שינוי יעודים: - משטח בית הבראה - למגורים. - משטח בית הבראה - לשטח פרטי פתוח.

תוכנית בר/ 80/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעודים: - משטח בית הבראה - למגורים. - משטח בית הבראה - לשטח פרטי פתוח.
מספר: בר/ 80/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעודים: - משטח בית הבראה - למגורים. - משטח בית הבראה - לשטח פרטי פתוח. 2. ביטול דרך (חלקי)
3. התווית דרך גישה וחניה לבנין בית הבראה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3677חלק4-52
3799חלק32, 36, 38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/06/1968תאריך פרסום: 27/06/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1460. שנה עברית: התשכח .