שינוי יעוד

תוכנית ד/ 703/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד
מספר: ד/ 703/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטחים של חלקות 34 33 "שטח ציבורי פתוח" וחלק מחלקה 35 "אזור בניני ציבור" וחלק מחלקה 13 "אזור חקלאי" - ל"איזור מגורים". שינוי יעוד שטחים של חלק מ35 (חלקה 35 א' החדשה) מ"אזור בניני ציבור" ל"שטח פרטי פתוח". ביטול חלק מתוואי דרך מס' 2 ושינויה לפי התשריט. שינוי יעוד חלקה מס' 14 מ"אזור מתקני ביוב" (אגני חמצון) ל"אזור חקלאי"

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהתמורים

תיאור המיקום:
תימורים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2731חלק14, 33, 35-3613, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתד/ 703ישוב תימוריםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/12/1975תאריך פרסום: 30/12/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2283. עמוד: 547. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון באישור תכנית15/12/1975
פרסום להפקדה ברשומות17/08/1975תאריך פרסום: 17/08/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2134. עמוד: 2180. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה26/05/1975
קבלת תכנית01/05/1975