שינוי יעוד

תוכנית 8/ 03/ 112/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד
מספר: 8/ 03/ 112/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד חלקות ישנות מס' 127128 ,129 ,130 ,131 ,132 ,, מאזור מגורים ומשקי עזר לאזור בניני ציבור. 2. שינוי יעוד חלק מחלקה 142 מ"אזור לבניני ציבור" לאזור מגורים ושמקי עזר" וחלוקתו לחלקות חדשות מס' 127128 ,129

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג

תיאור המיקום:
מרחב תכנון טובים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2750חלק127-132, 142
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1986תאריך פרסום: 30/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3297. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות12/07/1973תאריך פרסום: 12/07/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1933. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית11/07/1973