שינוי לג/ 5626 - מרכז אזרחי ראש פינה

תוכנית ג/ 13794

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לג/ 5626 - מרכז אזרחי ראש פינה
מספר: ג/ 13794
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
1. התאמת ייעודי הקרקע וחלוקת מגרשים למצב קיים.
2. התווית מסגרת תכנונית להסדרת זכויות בחלקה 46.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד של שטח ציבורי פתוח: חלקו עבור חניה מוצעת בהתאמה לקיים, חלקו כשימוש משולב למבני ציבור ולמגורים.
שינוי ייעוד ממרכז אזרחי לדרך מוצעת ולחניה מוצעת בהתאמה למצב הקיים.
קביעת זכויות בניה וקוי בנין עבור חלקה 46.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילראש פינהראש פינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13940חלק4639, 45, 79-81
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5626תכנית מתאר ראש פינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2006תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1219. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים16/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: אל-סינארה.
החלטה בדיון באישור תכנית28/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/12/2004תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 965. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/02/2003
קבלת תכנית16/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200502128/09/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים46529/12/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301730/07/2003