שינוי לג/במ/234

תוכנית ג/ 12483

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לג/במ/234
מספר: ג/ 12483
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קידום פיתוח הישוב תוך הקפדה על הגורמים הבאים:
א.1 קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
א.2 התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
א.3 קביעת הוראות בנייה שונות המסדירות מגורי אדם בהם מותרת הבנייה.
א.4 קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.
א.5 קביעת תנאים , הנחיות ושלבים של הפיתוח , שיחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמצפה אבי"ב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18558חלק10, 15, 197, 9, 14, 16-17, 34-35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 234מצפה אביב - שינוי לתכנית מפורטתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3705. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים12/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית24/04/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות14/02/2002תאריך פרסום: 14/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5054. עמוד: 1471. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים25/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2002. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2001
קבלת תכנית02/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200724/04/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים17125/02/2002