שינוי להיתר ופיצול מבנה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 206/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שינוי להיתר ופיצול מבנה
מספר: 206/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיוני להיתר ופיצול מבנה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13093חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר30/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201006230/11/2010