שינוי לחקלאי מיוחד שתותר בו:משתלה,פינת חי,משרד,מחסנים,מקלחות ושרותים.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 73

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לחקלאי מיוחד שתותר בו:משתלה,פינת חי,משרד,מחסנים,מקלחות ושרותים.
מספר: מש/ 8/ 1/ 73
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור חקלאי מיוחד שתותר בו 1 . משתלה 2. פינת חי 3. משרד 4. מחסנים 5. מקלחות ושירותים.

ב. קביעת הוראות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8646חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/11/2006
קבלת תכנית19/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200700216/01/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200700102/01/2007