שינוי למתאר כמאנה ג/ 9378, בטול חלק מרחבת חניה

תוכנית ג/ 13672

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי למתאר כמאנה ג/ 9378, בטול חלק מרחבת חניה
מספר: ג/ 13672
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך מרחבת החניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
כאמנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18849חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/01/2003
קבלת תכנית26/12/2002