שינוי למתאר כמאנה ג/9378, בטול חלק מרחבת חנייה, כמאנה

תוכנית ג/ 14977

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי למתאר כמאנה ג/9378, בטול חלק מרחבת חנייה, כמאנה
מספר: ג/ 14977
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
ביטול חלק מרחבת חניה.

עיקרי הוראות התכנית:
ביטול חלק מרחבת חניה וקו בניין 0 לפי המסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18849חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית12/10/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/10/2004