שינוי לסעיף 13א'בהוראות תכנית אזור תעשיה כנות -

תוכנית 8/ 02/ 101/ 17/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לסעיף 13א'בהוראות תכנית אזור תעשיה כנות -
מספר: 8/ 02/ 101/ 17/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בסעיף 13 א' (אזורים ושימושים - אזור תעשיה)
כמפורט להלן -
א. בשינוי לרשום בסעיף 13א' בתכנית מס' 18 / 02 / 01
1 / 17 יורחב האיסור למפעלים מזהמים באזור התעשיה
ויכלול גם איסור הקמת מפעלים לצמנט למבנים טרומיים
צנורות בטון, מרצפות, בלוקי בטון, אבני שפה
לכבישים, פילרים וכיו"ב מוצרי בטון.
ב. יותר מעבר רכב לכניסה ויציאה מדרך צבורית לתוך
מגרשי תעשיה, דרך הש.צ.פ. שלצידי הדרך, זאת
בכפוף לתכנית בינוי שיגישו בעלי המגרש ובאישור
יועץ תחבורה מוסמך מטעם הועדה המקומית לתכנון
ולבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכנות

תיאור המיקום:
ישוב: כנות
אזור תעשיה כנות (בשית)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2218חלק
2992חלק1-2
4990חלק1-35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/1996תאריך פרסום: 15/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4381. עמוד: 1646. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים02/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 02/02/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/01/1996
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/1995
החלטה בדיון בהתנגדויות13/11/1995
פרסום להפקדה ברשומות11/06/1995תאריך פרסום: 11/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4312. עמוד: 3688. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים12/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 12/05/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה15/08/1994
קבלת תכנית15/08/1994
פרסום הכנת תכנית ברשומות16/06/1994תאריך פרסום: 16/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4223. עמוד: 3824. שנה עברית: התשנד .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית25/04/1994