שינוי לקטעים מתב"ע ג / 3615 - "שלומי מרכז מדעים".

תוכנית ג/ 11293

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לקטעים מתב"ע ג / 3615 - "שלומי מרכז מדעים".
מספר: ג/ 11293
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. בניית מרכז מדעים לצורך כך נדרש שינוי יעוד חלקי חלקות 3, 5, 6, משטח ציבורי פתוח לשטח למבני ציבור.
ב. הסדרת מקומות חניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18322חלק108
19015חלק3, 5-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/12/2000תאריך פרסום: 21/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4945. עמוד: 976. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים24/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/10/2000
החלטה בדיון באישור תכנית23/08/2000
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2000תאריך פרסום: 21/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4895. עמוד: 4030. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים04/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2000. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2000
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1999
קבלת תכנית02/05/1999