שינוי לשטח מגורים, שטח לגידול עדרים ודרכים.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לשטח מגורים, שטח לגידול עדרים ודרכים.
מספר: מש/ 8/ 1/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים, שטח לגידול עדרים ודרכים.
ב. קביעת הוראות בניה.
ג. רישוי מבנים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8644חלק4, 15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה06/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/04/2005
קבלת תכנית08/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800419/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200502206/12/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500910/05/2005