שינוי לשטח מסחר ושרותים,דרכים דרכים משולבות וחניה, ש.ב.צ. ש.צ.פ. ומגורים א'.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 77

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לשטח מסחר ושרותים,דרכים דרכים משולבות וחניה, ש.ב.צ. ש.צ.פ. ומגורים א'.
מספר: מש/ 8/ 1/ 77
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מסחר ושרותים, דרכים, דרכים משולבות וחניה, שטח בנייני צבור, שטח צבורי פתוח, ומגורים א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8652חלק4
9901חלק14, 17-1836
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/04/2006
קבלת תכנית16/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601006/06/2006