שינוי לתוכנית מפורטת הגדלת 3 מגרשים בגוש 40011

תוכנית 2/ 03/ 135/ 4/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתוכנית מפורטת הגדלת 3 מגרשים בגוש 40011
מספר: 2/ 03/ 135/ 4/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי משצ"פ לדרך ומגורים ומדרך למגורים ושצ"פ

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1974תאריך פרסום: 06/01/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1977. עמוד: 593. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה30/07/1973
קבלת תכנית30/06/1973