שינוי לתוכנית מפורטת שינוי בקו בנין קידמי איזור התעשיה "עד הלום"

תוכנית 8/ 03/ 109/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתוכנית מפורטת שינוי בקו בנין קידמי איזור התעשיה "עד הלום"
מספר: 8/ 03/ 109/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר בניה על קו 0 של סככה להחסנת חומרי אריזה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
154חלק
2012חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 109תכנית מפורטת אזור תעשיה עד-הלוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1989תאריך פרסום: 09/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3678. עמוד: 3633. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1989
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1988תאריך פרסום: 26/12/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3603. עמוד: 629. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה21/11/1988
קבלת תכנית20/10/1988