שינוי לתוכנית מפורטת - מגרש 85

תוכנית 22/ 03/ 102/ 124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתוכנית מפורטת - מגרש 85
מספר: 22/ 03/ 102/ 124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח מגרש מס' 85 ע"י שינוי יעוד קרקע מדרך
לאזור מגורים ג'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
שכונה מערבית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39579חלק41
39586חלק1-2, 79-81, 94
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/03/1992תאריך פרסום: 12/03/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3981. עמוד: 2374. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים02/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 02/03/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית10/02/1992
פרסום להפקדה ברשומות14/11/1991תאריך פרסום: 14/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3942. עמוד: 650. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים13/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1991.
החלטה בדיון בהפקדה16/09/1991
קבלת תכנית31/12/1990