שינוי לתכניח מיתאר , חוף דרומי - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכניח מיתאר , חוף דרומי - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת אזור החוף הדרומי אילת ע"י שינויים ביעודי
הקרקע וקביעת מגבלות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
אזור חוף דרומי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40032חלק3-41, 5
40033חלק1-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/1995תאריך פרסום: 19/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4277. עמוד: 1633. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים19/01/1995תאריך פרסום בעיתון: 19/01/1995.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/12/1994
החלטה בדיון באישור תכנית21/10/1994
פרסום להפקדה ברשומות23/06/1994תאריך פרסום: 23/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4225. עמוד: 3905. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים02/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 02/06/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/1994
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1993
קבלת תכנית01/01/1993