שינוי לתכנית אבירים מס' ג / 5765

תוכנית ג/ 11014

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית אבירים מס' ג / 5765
מספר: ג/ 11014
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאיזור "שיעודו יקבע בעתיד" לאזור
מגורים א'.
איחוד וחלוקה מחדש חלקה 10 ומגרשים 20 ו - 21
בגוש 19688 ויצירת חלוקה חדשה.
קביעת חלוקה חדשה עפ"י טבלת איזון.
קביעת הוראות בדבר פיתוח השטח והסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףאבירים

תיאור המיקום:
ישוב: אבירים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19688חלק4, 10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/11/1998
קבלת תכנית09/11/1998