שינוי לתכנית ב.ע. מס' 44 - לקביעת אזורים

תוכנית תא/ 1586

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית ב.ע. מס' 44 - לקביעת אזורים
מספר: תא/ 1586
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע אזור מגורים מיוחד להקמת מועדון לקשישים של
מרכז משען ובנין מגורים בן 7 קומות וקומה שמינית
חלקית על השטח המפורט בסעיף 2 דלעיל ולשנות בהתאם
ללכך את התכנית ב.ע. מס' 44 (תקון 1941) תכנית
מאוחדת לקביעת אזורים (להלן "התכנית הראשית") על
תיקוניה, אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה נתפרסמה
בעתון הרשמי מס' 1142 מיום 41 / 11 / 20

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6906חלק88, 127
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/11/1975תאריך פרסום: 06/11/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2163. עמוד: 438. שנה עברית: התשלו .
פרסום לאישור בעיתונים05/11/1975תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1975.
החלטה בדיון באישור תכנית02/10/1972
פרסום להפקדה בעיתונים03/05/1972תאריך פרסום בעיתון: 03/05/1972.
פרסום להפקדה ברשומות21/04/1972תאריך פרסום: 21/04/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1817. עמוד: 1. שנה עברית: התשלב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/02/1972
החלטה בדיון בהפקדה24/01/1972
קבלת תכנית28/11/1971