שינוי לתכנית ג / 3318, שיקום אתר לפארק ציבורי

תוכנית ג/ 9874

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית ג / 3318, שיקום אתר לפארק ציבורי
מספר: ג/ 9874
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שיקום המחצבה ע"י חיצוב ומילוי מבוקר של
שטח המחצבה הנטושה לקבלת עיצוב טופוגרפי חדש.
ב. שיקום נופי של האתר הנטוש בשולי ישוב קיים
שילובו כחלק מהמערך הנופי ו החברתי של הישוב.
. יצירת מקומות בילוי ושהייה בטבע, מקום התכנסות ו
למפגשי הישוב הישוב וכן פתרון לבעיות פינת החי.
ד. יצירת מרכז חברתי פעיך לגילאים שונים במקום
נגיש ובטוח בשולי הישוב, במקום אתר פסולת מוזנח.
ה. שינוי מיעוד מגורים לשטח ציבורי פתוח (פארק).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבקורנית

תיאור המיקום:
ישוב: קורנית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17677כל הגוש
17679כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/08/2003
קבלת תכנית02/01/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200302612/08/2003