שינוי לתכנית ג / 4144 זרעית, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10377

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית ג / 4144 זרעית, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10377
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת 10 מגרשי מגורים חדשים ע"י שינוי יעוד קרקע
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים השונים בתחום
התכנית.
ג. התווית רשת דרכים למיניהן ולסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה.
ה. קביעת הנחיות לפתוח התשתית בנוגע לביוב, ניקוז,
מים וחשמל.
ו. איחוד וחלוקה מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףכפר רוזנוולד (זרעית)

תיאור המיקום:
ישוב: זרעית (כפר רוזנוולד)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19859חלק6-7, 10-18, 22-23
19860חלק6, 22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4144מושב זרעיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 25/06/1999.
פרסום לאישור ברשומות24/06/1999תאריך פרסום: 24/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4773. עמוד: 4263. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/05/1999
החלטה בדיון באישור תכנית30/12/1998
פרסום להפקדה ברשומות03/09/1998תאריך פרסום: 03/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4677. עמוד: 5185. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 31/08/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/08/1998
החלטה בדיון בהפקדה08/04/1998
קבלת תכנית31/12/1997