שינוי לתכנית ג / 8119 , כפר כנא

תוכנית ג/ 10458

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית ג / 8119 , כפר כנא
מספר: ג/ 10458
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית שינוי לתכנית ג / 8119 בהתאם להמלצת
ועדה המחוזית מיום / 695 / 27 ובעקבות אי פרסום
ח' 2 במסגרת ג / 8119 .
ב. קביעת הנחיות ברורות לגבי רישוי מבנים קי
ימים שאינם שומרים על מרווחים חוקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17393חלק2-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית28/01/1998