שינוי לתכנית ג/ 2371 - תעשיית כתר פלסטיק , כרמיאל

תוכנית ג/ 16088

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית ג/ 2371 - תעשיית כתר פלסטיק , כרמיאל
מספר: ג/ 16088
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
תכנון מחדש של שטח תעשייה קיים, הקצאת שטחים ומתן הוראות לשינוי ייעוד לשטחים שבתחום התכנית.
שינוי ייעוד קרקע משצ"פ לתעשייה.
הסדרת תנועה וחניה בשטח התכנית.
שינוי בזכוית והגבלות בנייה.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד קרקע המיועדת לשטח ציבורי פתוח לשטח המיועד לתעשייה.
שינוי קו בניין בדרך 21 מ- 5 מ' הקבועים בתכנית הקיימת , ל-4 מ'.
הסדרת תנועה וחניה ודרכי גישה מדרכים קיימות לשטח התכנית.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הנחיות אדריכליות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19160חלק9-10, 33-3518, 30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ בת/ 124"כתר"שינוי
תוכניתג/ 2371אזור תעשיה דרומי -כרמיאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/2008תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4408. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים08/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/07/2008
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות26/12/2007תאריך פרסום: 26/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5753. עמוד: 1072. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/02/2006
קבלת תכנית01/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800814/04/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים83827/12/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601727/09/2006