שינוי לתכנית ג/ 4560 רח' עצמון, נצרת עילית

תוכנית ג/ 13027

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית ג/ 4560 רח' עצמון, נצרת עילית
מספר: ג/ 13027
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מתן תוספת אחוזי בניה עבור בנית קומת מסחרנוספת מעל קומה מסחרית קיימת.
ב. שינוי יעוד מדרך להולכי רגל שצ"פ לשטח עבור חניה.
ג. מתן הוראות בדבר מגבלת בנייה, ועיצוב ארכיטקטוני של המבנה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עיליתנצרת עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17733חלק47, 49, 58, 68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4560מסחר מגורים ומבני ציבורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2005תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2925. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים22/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/04/2005
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 828. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים22/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה14/07/2004
קבלת תכנית21/02/2002