שינוי לתכנית ג/ 8384 לבון מכללה וגני תעשיה

תוכנית ג/ 12576

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית ג/ 8384 לבון מכללה וגני תעשיה
מספר: ג/ 12576
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת מתקנים הנדסיים לתכליות בשצ"פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18810חלק28-30, 3833
18811חלק1, 6-7, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8384גני תעשיה, לבוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 134. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים10/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2003. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית12/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות28/11/2001תאריך פרסום: 28/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5036. עמוד: 642. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים16/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/10/2001
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2001
קבלת תכנית03/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200302612/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200201812/08/2002