שינוי לתכנית המיתאר של פרדס חנה (ש / 1)

תוכנית ש/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית המיתאר של פרדס חנה (ש / 1)
מספר: ש/ 53
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןפרדס חנה-כרכורפרדס חנה-כרכור

תיאור המיקום:
ישוב: פרדס חנה-כרכור

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 1תכנית מיתאר פרדס חנהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1968תאריך פרסום: 07/03/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1435. עמוד: 1003. שנה עברית: התשכח .
החלטה בדיון באישור תכנית10/10/1967
פרסום להפקדה ברשומות25/05/1967תאריך פרסום: 25/05/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1362. עמוד: 1542. שנה עברית: התשכז .
החלטה בדיון בהפקדה28/03/1967
קבלת תכנית28/03/1967