שינוי לתכנית המתאר מי / 200 - אבן ספיר

תוכנית מי/ 581

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית המתאר מי / 200 - אבן ספיר
מספר: מי/ 581
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאבן ספיראבן ספיר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות09/07/1987תאריך פרסום: 09/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3467. עמוד: 2045. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/1987תאריך פרסום בעיתון: 07/04/1987.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/1986
קבלת תכנית26/02/1986
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו26/02/1986
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה26/02/1986
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/02/1986
החלטה בדיון בהפקדה16/04/1985
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200800901/06/2008